Công bố chính sách giá bán và thuê pin các dòng xe ô tô điện VinFast 2024

27/06/2024
bởi An VinFast

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast chính thức công bố các chính sách mới về giá bán xe và giá thuê pin các dòng ô tô điện VinFast, áp dụng từ ngày 05/06/2024.

Với mục tiêu mang đến cho Khách hàng sự an tâm, thoải mái trong việc trải nghiệm xe, tối ưu chi phí vận hành và thuận tiện trong việc quản lý chi tiêu, VinFast áp dụng chính sách giá bán và thuê pin các dòng xe ô tô điện VinFast từ 05/06/2024.

Chính sách thuê pin mới này thay thế cho các chính sách thuê pin cho các dòng xe ô tô điện VinFast đã phát hành và chỉ áp dụng cho các khách hàng đặt cọc hoặc mua xe từ thời điểm VinFast công bố ngày 05/06/2024.

Theo đó, giá bán và thuê pin các dòng ô tô điện VinFast như sau:

1. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 3:

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 2.500 km

> 2.500 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

240.000.000

322.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

900.000

1.200.000

2.000.000

 

Phí cọc thuê pin

7.000.000

 

 

2. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 5:

Phiên bản

Plus

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

468.000.000

548.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT)

479.000.000

559.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.200.000

1.600.000

2.700.000

 

Phí cọc thuê pin

15.000.000

 

 

3. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 6:

Phiên bản

VF 6S

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

675.000.000

765.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT)

686.000.000

776.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.400.000

1.800.000

3.000.000

 

Phí cọc thuê pin

25.000.000

 

 

Phiên bản

Plus

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

765.000.000

855.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT)

776.000.000

866.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.400.000

1.800.000

3.000.000

 

Phí cọc thuê pin

25.000.000

 

 

4. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF e34:

Hình thức

Thuê pin

Thuê pin

Mua pin

< 3.000 km

≥ 3.000 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

710.000.000

830.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT)

721.000.000

841.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

2.100.000 

3.500.000 

 

Phí cọc thuê pin

30.000.000

 

 

5. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 7:

Phiên bản

VF 7S

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

850.000.000

999.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT)

861.000.000

1.010.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.700.000

2.900.000

4.800.000

 

Phí cọc thuê pin

41.000.000

 

 

Phiên bản

Plus – Trần thép

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

999.000.000

1.199.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT)

1.011.000.000

1.211.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.700.000

2.900.000

4.800.000

 

Phí cọc thuê pin

41.000.000

 

 

Phiên bản

Plus – Trần kính

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT)

1.024.000.000

1.224.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT)

1.036.000.000

1.236.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.700.000

2.900.000

4.800.000

 

Phí cọc thuê pin

41.000.000

 

 

6. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 8:

Phiên bản

Eco

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI

1.106.000.000

1.309.000.000

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.162.000.000

1.375.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.174.000.000

1.387.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.900.000

2.900.000

4.800.000

 

Phí cọc thuê pin

41.000.000

 

 

Phiên bản

Plus

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.000 km

> 3.000 km

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI

1.289.000.000

1.492.000.000

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.354.000.000

1.567.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.366.000.000

1.579.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

1.900.000

2.900.000

4.800.000

 

Phí cọc thuê pin

41.000.000

 

 

7. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 9:

Phiên bản

Eco

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.500 km

> 3.500 km

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI

1.513.000.000

2.013.000.000

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.589.000.000

2.114.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.601.000.000

2.126.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

4.200.000

6.000.000

8.400.000

 

Phí cọc thuê pin

60.000.000

 

 

Phiên bản

Plus – 7 chỗ

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.500 km

> 3.500 km

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI

1.701.000.000

2.201.000.000

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.786.000.000

2.314.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.798.000.000

2.326.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

4.200.000

6.000.000

8.400.000

 

Phí cọc thuê pin

60.000.000

 

 

Phiên bản

Plus – 6 chỗ

Hình thức

Thuê pin

Mua pin

≤ 1.500 km

> 1.500 km – 3.500 km

> 3.500 km

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI

1.733.230.000

2.233.230.000

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.818.000.000

2.346.000.000

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL

1.830.000.000

2.358.000.000

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT)

4.200.000

6.000.000

8.400.000

 

Phí cọc thuê pin

60.000.000

 

 

*Lưu ý:

  • Chính sách này thay thế cho các chính sách giá bán và thuê pin cho các dòng xe ô tô điện VinFast đã phát hành.
  • Riêng đối với Khách hàng đang sử dụng các gói thuê pin cũ của VF 5 có thể được chuyển sang gói mới và miễn phí chuyển đổi (bao gồm cả các gói cho Khách hàng tiên phong, gói linh hoạt/cố định). Các gói thuê pin cũ Khách hàng đang được hưởng sẽ hết hiệu lực sau khi Khách hàng đăng kí chuyển đổi sang gói mới và Khách hàng không được lựa chọn sử dụng lại các gói cũ.

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận